Πνευματική Ιδιοκτησία.

Η πνευματική ιδιοκτησία αναφέρεται σε δημιουργίες του μυαλού, όπως οι εφευρέσεις. λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα · σχέδια και σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο.

Το IP προστατεύεται από το νόμο (δηλαδή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και βιομηχανικός σχεδιασμός) που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να κερδίσουν αναγνώριση ή οικονομικό όφελος από αυτά που εφευρίσκουν ή δημιουργούν. Επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των καινοτόμων και του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος, το σύστημα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο η δημιουργικότητα και η καινοτομία μπορούν να αναπτυχθούν.

Ένα εμπορικό σήμα είναι οποιαδήποτε σημάδι, σύμβολο, γραφική αντιπροσώπευση, επιστολή, έμβλημα, ήχος (συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων), μορφή του προϊόντος ή μορφή της συσκευασίας του προϊόντος που αντιπροσωπεύεται ελεύθερα και που χρησιμοποιείται προκειμένου να διακρίνει μεταξύ των χαρακτηριστικών όπως η ποιότητα, κατασκευή, προέλευση των αγαθών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ των προϊόντων των μεμονωμένων παραγωγών ή των κατασκευαστών και να προστατευθεί το κοινό από τον αθέμιτο συναγωνισμό. Το σήμα, μετά από τη νόμιμη εγγραφή, θεωρείται ένα μόνιμο και αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο του (φυσικού ή νομικού) προσώπου του οποίου το όνομα καταχωρείται.

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι o τίτλος προστασίας που χορηγείται στον εφευρέτη ή δικαιούχο μιας εφεύρεσης για επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Τα επινοήματα αυτά μπορούν να είναι προϊόντα, μέθοδοι παραγωγής προϊόντος ή βιομηχανικές εφαρμογές. 

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα νομικό δικαίωμα που δημιουργείται από το νόμο μιας χώρας, το οποίο παρέχει στον δημιουργό του πρωτότυπου έργου αποκλειστικά δικαιώματα για τη χρήση και τη διανομή του, συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό να επιτρέψει στον δημιουργό να λάβει αποζημίωση για την πνευματική του προσπάθεια.

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία σχεδιασμού, που διεξάγεται από ένα άτομο ή μια μεγάλη ομάδα, εφαρμόζεται σε προϊόντα που πρόκειται να κατασκευαστούν μέσω τεχνικών μαζικής παραγωγής και το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι ο σχεδιασμός διαχωρίζεται από την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 99 936666 ή μέσω email: info@itrust.com.cy