Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο, BVI, Σεϋχέλλες, Belize και Μάλτα.

Στην Κύπρο για να εγγραφεί μια εταιρεία από την αρχή, συνήθως διαρκεί περίπου 10 με 18 εργάσιμες ημέρες (εξαρτάται επίσης από τον υπάρχοντα φόρτο εργασίας του τμήματος εγγραφής Εταιρειών).

Προκειμένου να εγγραφεί εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα στην Κύπρο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες σημειώσεις:

– Πρέπει να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας
– Πρέπει να καθοριστούν οι χώρες στις οποίες θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση
– Ονομασία της εταιρείας (μπορεί να χρειαστούν 2-3 ονόματα για να αυξηθούν οι πιθανότητες κατοχύρωσης)
– Δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις σχετικά με το ελάχιστο ή το μέγιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το εγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Ο φόρος κεφαλαίου ύψους 0,6% του εγκεκριμένου κεφαλαίου καταβάλλεται στην κυβέρνηση.
– Η εταιρεία πρέπει να έχει γραμματέα.
– Η εταιρεία οφείλει κατά νόμο να έχει έδρα στην Κύπρο, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας.
– Απαιτείται από το νόμο ότι κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν μέτοχο. Εάν απαιτείται ανωνυμία, οι μετοχές μπορούν να κατέχονται από trustee εταιρείες εκ μέρους του πραγματικού δικαιούχου αποφεύγοντας έτσι τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του κατόχου. 
– Απαιτείται τραπεζική σύσταση για κάθε μέτοχο.

Για κάθε μέτοχο απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Πλήρες όνομα
– Κατοικία και επαγγελματική διεύθυνση
– Ημερομηνία γέννησης
– Εθνικότητα
– Απασχόληση
– Λεπτομέρειες παλαιών και υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
– Πιστοποιητικά αντίγραφα διαβατηρίου
– Για εταιρικούς μετόχους, συμβολαιογραφικά αντίγραφα των νόμιμων εγγράφων και των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων

Για κάθε διευθυντή απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Πλήρες όνομα
– Διεύθυνση κατοικίας
– Ημερομηνία γέννησης
– Εθνικότητα
– Απασχόληση
– Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου
– Αναφορά άλλων διευθυντικών θέσεων σε κυπριακές εταιρείες εάν υπάρχουν

Συνιστάται η πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών να είναι κάτοικοι Κύπρου, καθώς για να επωφεληθεί από τη χαμηλή φορολογία είναι σημαντικό να διαχειρίζεται και να ελέγχεται η εταιρεία στην Κύπρο. Η σύσταση και η εγγραφή της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών θεμάτων, όπως εκτύπωση των επιστολόχαρτων, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.) μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα.

Μετά την εγγραφή της εταιρείας, τα ακόλουθα έγγραφα παρέχονται πιστοποιημένα και μεταφράζονται στα αγγλικά (εφόσον το επιθυμούν οι πελάτες):
– Καταστατικό της εταιρείας
– Πιστοποιητικό εγγραφής
– Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέας
– Πιστοποιητικό Μετόχων
– Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένης Διεύθυνσης
– Πιστοποιητικό μετοχών

Μετά τη σύστασή της, η εταιρεία μπορεί να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα σε οποιοδήποτε νόμισμα και οι μεταφορές χρημάτων δεν επηρεάζονται από τους περιορισμούς ελέγχου των συναλλαγών. 

IBC – an International Business Company – is the most commonly used official name for what is more popularly known as an “offshore company”. IBC’s are the basic building blocks of the offshore financial services industry. With more than 600,000 total incorporations and more than 5000 new companies registered every month, BVI is by far the most popular offshore tax haven. Such is the dominance of the British Virgin Islands as an offshore corporate domicile, that in many regions of the Far East International Business Companies are called simply as “BVI’s“.

The most important characteristics of a BVI:

 • Excemption from Tax

  A BVI Business Company is exempt from the BVI income tax, the same exemption applies to all dividends, interest, rents, royalties, compensations and other amounts paid by a company, and all capital gains realised with respect to any shares, debt obligations or other securities of the company. No estate, inheritance, succession or gift tax is payable with respect to any shares, debt obligations or other securities of a BVI BC. All transactions and instruments relating to transfers of any type of property of assets, shares, debt obligations or securities to or by a BVI BC are exempt from the stamp duty, with a sole exception for land-ownership transactions in the British Virgin Islands, in which case stamp duty remains payable.

 • Legal personality

  A British Virgin Islands Business Company has separate legal personality and the same powers as a natural person.

 • Secrecy

  Confidentiality is one of the key features of the BVI Business Company as details of the company beneficial owners, directors and shareholders are NOT part of public record. Register of Members, Register of Directors and all Minutes and Resolutions by the Company are kept only at the offices of the Registered Agent in complete confidentiality. Certainly, though, these files are available for inspection to Company shareholders. The only documents held on public record are the Memorandum and Articles of Association, but these normally do not contain any indication as to the actual shareholders, directors or the beneficial owners of the company.

 • Structural flexibility

  A BVI Business Company requires a minimum of one owner, one shareholder, and one director. All of them can be the same person. Apart from the director, the company does not need to appoint any operating officers. The shareholders, directors and officers of a BVI Business Company may be individuals or corporations and of any nationality. The shareholder’s or director’s meetings need not be held in the British Virgin Islands and there is no requirement for an Annual General Meeting.

 • No reporting

  BVI Companies do not have an obligation to prepare or file Audited Financial Statements. However, sufficient records must be kept to show and explain the Company’s transactions; and will, at any time, enable the financial position of the Company to be determined with reasonable accuracy. Such records do not have to be kept in the British Virgin Islands and the location for keeping such records can be freely determined by the owners of the Company.

 • Bearer shares

  The shares of a BVI Company may be issued in bearer form. However the bearer shares may not be issued to their actual owner but may only be kept in custody of a licensed custodian in the BVI, or with such custodian outside BVI, together with a written indication as to the actual identity and address of the owner of such shares. The schedule of Government fees for BVI Business Companies contains a clear negative incentive against utilising bearer shares in the structuring of the Business Companies, as the Government fees for such companies will be considerably higher.

 • Various types of incorporations

  A BVI Company may be incorporated as a company limited by shares, a company limited by guarantee (with or without authorisation to issue shares), an unlimited company (with or without authorisation to issue shares), a segregated portfolio company and a restricted purpose company.

 • Company names

  A BVI Company may not be registered under a name that is identical or similar to a name of an existing BVI company that, in the opinion of the Registrar, such name would be confusing or misleading. As the BVI Registrar of Companies has a name-reservation system, a reserved name would also be considered as an already existing name. The Registrar may also refuse the registration of any particular name if, in the opinion of the Registrar, such name is offensive or, for any other reason, objectionable.

 • Appointment of Agents

  The directors of a BVI Company may appoint any person (including an existing director), to be an agent of the Company. Subject to the Memorandum and Articles of Association such agent has such powers and authority as the directors may prescribe, except that no agent shall have no authority to amend the Memorandum or Articles; to appoint directors or agents; to approve a plan of merger, consolidation or arrangement; or to make a declaration of solvency or approve a liquidation plan.

There are many reasons to register a Seychelles Company, but the two major benefits are low cost and fast registration. From all of available offshore jurisdictions worldwide, Seychelles offers the cheapest and fastest company formation.

The Seychelles also offers zero tax to IBC’s. This means that the business is not subject to duty or tax on any income or profit. This zero tax is also extended to the shareholders of the company who are not liable for tax from the Seychelles government for any income from their Seychelles Company.

Another major advantage is the privacy of the business owners. The Registrar of Companies does not even require information on the beneficial owners of the company, and although it does require information on the directors and shareholders, none of that information is part of the public record for the company that is registered.

The only restriction on a Seychelles IBC is that they cannot conduct business within the Seychelles, which means the Company cannot have customers/clientele within the Seychelles, and also cannot own real estate within the country. Although activities within the Seychelles are forbidden, Seychelles IBCs can conduct business with other Seychelles IBCs.

Some additional benefits of a Seychelles offshore company:

 • No minimum paid-up capital requirements
 • Only one director is required
 • Non-resident directors allowed
 • Corporate directors allowed
 • Minimum number of shareholders is one
 • No need of filing Audited Financial Statements
The Company Formation Procedure and the Requirements

Although the Seychelles registrar does not require information about the beneficial owners of companies, it is a requirement for the registered agents for all Seychelles IBCs to maintain a full collection of KYC on all of the owners and officers of the Seychelles Company. Therefore a number of documents will need to be provided for all directors, shareholders, beneficial owners and authorized signatories of the company you wish to register.

Basic overview of the registration procedure:

 • Perform a name check
 • Apply to the registrar of companies
 • Submit the documentation and application
 • Await documents

If you want to incorporate your offshore company in such a way that it’s cost-effective, requires very little of your time and paperwork, and easy to operate from overseas, then registering a Belize company is the right way to achieve that.

Belize offshore company is an ideal tax planning vehicle which can be used for a wide range of commercial activities.  Few of those activites are trading, share ownership in other companies, financial management, investment holding, leasing of other assets, real property ownership, ownership of a ship or yacht, provision or professional or other services, asset protection and confidentiality, transfer pricing and ownership of intellectual property.

You can employ such an offshore company as an independent front company for your business or in conjunction with other (taxable, onshore) companies in more elaborate schemes.

In either case, it helps you minimize taxation and protect your assets.

Benefits of Belize offshore company formation:

 • No minimum capital requirement
 • No requirement for Audited Financial Accounts
 • No need for annual returns
 • No requirements for a local director or secretary
 • No requirement for an Annual General Meeting. Directors can participate in a meeting anywhere in the world by telephone.

Full Tax Exemption for Belize Company

Under the International Business Company (IBC) Act of 1990, Belize companies are exempt from all types of taxation and stamp duties:

 • Tax exemption on all sources of income of a Belize company
 • No withholding tax on dividends, interests, royalties, rent, compensation or other amounts paid by a Belize IBC
 • No tax on capital gains, be it from shares, obligations or other securities in possession of a Belize IBC
 • No exchange control restrictions

Incorporating offshore company in Belize is confidential:

Belize’s offshore company law has a number of provisions ensuring that Belize IBC to provide freedom of the individual and the ability of private commercial transactions:

 • The share register kept by the Belize IBC may only be inspected by a shareholder
 • There is no restriction on nominee shareholders and bearer shares may be issued
 • No filing of Accounts or Annual Returns
 • No public filing requirements except memorandum and articles of association required for Belize offshore company formation.

Προσφέρουμε υπηρεσίες εγγραφής εταιρείας στη Μάλτα σε επιχειρήσεις ή άτομα. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε γρήγορες και ιδιαίτερα οικονομικές υπηρεσίες δημιουργίας εταιρείας στη Μάλτα!

Η Μάλτα, που κατατάσσεται στις πιο ευημερούσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτηρίζεται ως προηγμένη οικονομία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι όλο και πιο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. Από την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μάλτα υπέστη σημαντικές αλλαγές προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική. Η δύναμη της οικονομίας της Μάλτας προέρχεται από τη στρατηγική της θέση, το φορολογικό της σύστημα, το εξειδικευμένο και πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό και την ανεπτυγμένη χρηματοπιστωτική, τουριστική και τεχνολογική βιομηχανία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μιας εταιρείας στη Μάλτα;

1. Καλά ρυθμιζόμενη αλλά ευέλικτη ρυθμιστική δικαιοδοσία

Η Μάλτα είναι γνωστή ως μια καλά οργανωμένη δικαιοδοσία, με νομοθεσία που καλύπτει πληθώρα διαφορετικών οντοτήτων (π.χ. ιδρύματα, καταπιστεύματα κ.λπ.) καθώς και για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως τα τυχερά παιχνίδια, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την πνευματική ιδιοκτησία και ούτω καθεξής.

2. Μια αποτελεσματική φορολογική δικαιοδοσία

Η Μάλτα διαθέτει ένα ελκυστικό φορολογικό σύστημα που βασίζεται σε επιστροφές φόρων κατά τη διανομή μερισμάτων. Μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί με 35% στα εισερχόμενα μερίσματα και στη συνέχεια να ζητήσει επιστροφή 6/7 για τον καταβληθέντα φόρο στη Μάλτα, πράγμα που σημαίνει 5% πραγματικό φόρο. Οι τόκοι και τα δικαιώματα που εισπράττονται εκτός Μάλτας φορολογούνται στο 10%. Δεν υπάρχουν παρακρατούμενοι φόροι για τα εξερχόμενα μερίσματα, τους τόκους ή τα δικαιώματα. Επίσης, υπάρχει ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο (δηλαδή 57) συμφωνιών διπλής φορολογίας με όλες τις χώρες της ΕΕ, με τις ΗΠΑ και άλλες.

3. Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας

Το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας μιας εταιρείας στη Μάλτα είναι εύλογο και σχετικά χαμηλότερο από το ίδιο κόστος σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες επιτυγχάνονται κατά κανόνα με σημαντικά χαμηλότερα κόστα από ότι στην πλειονότητα της Ευρώπης.

Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν ένα καθιερωμένο νομικό σύστημα βασισμένο στο βρετανικό δίκαιο και η αγγλική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα, εταιρική νομοθεσία σύμφωνα με το δίκαιο και τα πρότυπα της ΕΕ και αξιόλογη υποδομή πληροφορικής.

Δραστηριοποίηση στη Μάλτα:
Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μιας ιδιωτικής εταιρείας ανέρχεται σε 1.165 ευρώ, εκ των οποίων το 20% τουλάχιστον πρέπει να καταβληθεί. Το ανώτατο ποσό των μετόχων είναι πενήντα (50) και ο ελάχιστος αριθμός είναι δύο (2) (αν και μία εταιρεία-μέλος μπορεί επίσης να είναι εγγεγραμμένη στο νόμο περί εταιρειών).

Η διαδικασία διαμόρφωσης της εταιρείας στη Μάλτα είναι απλή και μπορεί να γίνει σε μόλις 48 ώρες!

Δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Καταχώρηση και ανανέωση εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση λογιστικών βιβλίων σε μηχανογραφημένο σύστημα και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού καταστήματος για ενίσχυση της online παρουσίας σας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Βοηθούμε τους πολυάσχολους επιχειρηματίες να διατηρούν και να διαχειρίζονται τα κοινωνικά τους προφίλ.

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Παραμείνετε σε επαφή με τους πελάτες ή τους πιθανούς πελάτες σας μέσω του online marketing.

Γραφιστικές Υπηρεσίες

Σχεδιασμός λογότυπου, επαγγελματικών καρτών, φυλλαδίων, μενού, πανό, φακέλων, αφίσων και πολλών άλλων.

Δείγμα της τελευταίας δουλειάς μας.

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;

Δωρεάν προσφορά ή πείτε μας τις απορίες σας.

Τηλ. +357 99 936666 / 99 650003

info@itrust.com.cy