Λογιστικές Υπηρεσίες.

Η λογιστική, η διοίκηση, η φορολογία και η μισθοδοσία απαιτούν έμπειρους λογιστές και ακριβό λογισμικό. Η ανάθεση των λογιστικών αναγκών σας σε εξωτερικούς συνεργάτες  μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε όλα τα πλεονεκτήματα σε χαμηλότερο κόστος. Με το έμπειρο προσωπικό μας να χειρίζεται τα βιβλία σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες και να λαμβάνετε σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις, προσέχοντας παράλληλα την επιχείρησή σας. Χρησιμοποιούμε επαγγελματικό μηχανογραφικό λογισμικό για την καταγραφή και τη διατήρηση των κατάλληλων λογιστικών αρχείων.

Λογιστικές & Φορολογικές υπηρεσίες:

– Λογιστικά και τήρηση βιβλίων και αρχείων σε οποιοδήποτε σημαντικό νόμισμα
– Ετοιμασία λογιστικών εκθέσεων και ετήσιων φορολογικών υπολογισμών
– Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα (IFRS)
– Εγγραφή, υποβολή και τήρηση των δηλώσεων ΦΠΑ
– Εγγραφή και υποβολή VIES και Intrastate
– Έκδοση και επεξεργασία τιμολογίων, πιστώσεων και καταστάσεων οφειλέτη/πιστωτή
– Προετοιμασία και υποβολή του P.A.Y.E. 
– Διαχείριση τηλεπικοινωνίας, φαξ, αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τρίτους
– Εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστών, λογιστικών πακέτων και άλλων τεχνικών
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο αφορά την επιλογή λογιστικών συστημάτων
– Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
– Εσωτερικές λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες μισθοδοσίας:

– Εγγραφή της εταιρείας και του προσωπικού στο Φόρο Εισοδήματος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Επεξεργασία της εβδομαδιαίας ή μηνιαίας μισθοδοσίας της εταιρείας
– Προετοιμασία και υποβολή μηνιαίας καταβολής μισθών, φόρων και εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων
– Προετοιμασία και αποστολή μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας
– Σύνταξη συμβολαίων απασχόλησης

Οι τιμές μας είναι πολύ ανταγωνιστικές. Καλέστε μας και μάθετε πώς μπορείτε να αναθέσετε σε τρίτους τα λογιστικά σας καθήκοντα για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα ώστε να εστιάσετε στις κύριες πτυχές της επιχείρησής σας!